KuruluşOsman22.Bölüm

0のコメント
KuruluşOsman22.BölümKuruluşOsman22.BölümÖzeti:
GeçenbölümdeMoğollardankaçarkenyaralananOsmanBey、gördüğürüyanınardındanŞeyhEdebalı'nınmanevidesteğinialaraktümcephelerdehürriyetmücadelesinibaşlatıyor! Osman Bey、Dündar-Alişarittifakınınplanınanasılkarşılıkverecek? Osman Bey veBalaHatunarasındakisürprizgelişmeneolacak? Dündar、KayıObası'ndaplanladığıdarbebaşarılıolacakmı? Osman Bey ve AlplerininBalgayveMoğollarakarşıhamlesineolacak? Alişar'laevlenenAygül、オスマンベイデンintikamalmakiçinneyapacak?

atvResmiYouTubeKanalınaAboneOlmakİçin; https://goo.gl/dmrDLN
https://www.facebook.com/atv

https://www.instagram.com/atvturkiye/

カジノボーナスの共有: