ለቅዱሳንልጆችየተላለፈአስቸኳይመልዕክትከክፉዘመንለመሻገርበረከትንለማግኘትይሄንንአድርጉ!በቀሲስሄኖክተፈራ。

0のコメント
ለቅዱሳንልጆችየተላለፈአስቸኳይመልዕክትከክፉዘመንለመሻገርበረከትንለማግኘትይሄንንአድርጉ!በቀሲስሄኖክተፈራ。ሀገረ ሰላም ዐጸደ ማርያም ቤተክርስቲያን ህንጻ አሰሪ ኮሚቴ.
Hagere selam A/M/B/H/A Commite.
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ.

口座番号。
1000416327468

スウィフトコード
CBETETAA

ቀሲስ ሄኖክ ተፈራን ለማግኘት
0920931372

カジノボーナスの共有: